We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Prinsjesdag 2017

15 november 2016

Belastingpakket 2017

De voorstellen van Prinsjesdag en de wetswijzigingen die zijn opgenomen in het Belastingpakket 2017 betekenen geen grote belastingherzieningen. Toch kunnen de gevolgen van de voorgenomen wetswijzigingen groot zijn. Wij noemen de belangrijkste wijzigingen die ook van belang kunnen zijn voor Nederbelgen.

Tarief

In de tariefschijven in de inkomstenbelasting/PVV verandert weinig: uitgaande van zowel belastingplicht als premieplicht blijft de eerste schijf in 2017 even hoog (36,55%), de tweede en derde schijf worden 40,8% (40,4% in 2016) en het toptarief blijft 52%.

APV-regime (Nederlandse Kaaimantaks)

Nederland heeft sinds 2010 een Kaaimantaks, namelijk de regeling voor doelvermogens: het afgezonderd particulier vermogen (APV). Deze regeling leidt tot fiscale transparantie voor vermogen dat is ondergebracht in bijvoorbeeld een trust, een SPF of een Liechtensteinse Stiftung.

Deze regeling is nu aangescherpt. Er moet voortaan niet alleen sprake zijn van een heffing van 10%, ook zal uitsluiting van de fiscale transparantie alleen nog gelden voor het ondernemingsvermogen in het doelvermogen. In de meeste gevallen wordt er niet aan deze nieuwe eis voldaan, omdat er juist passief vermogen (beleggingsvermogen) in het doelvermogen is gestort en geen ondernemingsvermogen.

Dit hoeft niet altijd een nadeel te zijn. Zo zijn de gevolgen van uitkeringen door een fiscaal transparant doelvermogen aan een inwoner van Nederland (onder het APV-regime) zeer duidelijk. Dit is niet altijd het geval bij een uitkering door een doelvermogen aan een inwoner van België (onder de Kaaimantaks). Dit houdt in dat via de Nederlandse APV-wetgeving in veel situaties de afwikkeling van een doelvermogen met rechtszekerheid plaatsvindt.

Nederlandse inwoners geen VBI meer, Nederbelgen wel?

De Nederlandse Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) is een aantrekkelijke mogelijkheid om vermogen zonder heffing van vennootschapsbelasting of dividendbelasting te laten renderen. Er zijn twee maatregelen genomen:

  • Als er vermogen in een normaal belaste Nederlandse vennootschap zit (bijvoorbeeld een NV), en deze vennootschap vraagt de vrijgestelde VBI-status aan, dan wordt dit vanuit de Inkomstenbelasting gezien als een soort fictieve uitkering door de vennootschap. Dat wil zeggen dat 25% Nederlandse inkomstenbelasting wordt geheven over het verschil tussen de waarde van de vennootschap op dat moment minus de historische verkrijgingsprijs van de aandelen in die vennootschap.
  • De aandeelhouder die een belang heeft van 5% of meer in een VBI moest altijd jaarlijks verplicht over een fictief inkomen 25% belasting betalen. Dit fictieve inkomen was forfaitair vastgesteld op 4% van de waarde van de aandelen op 1 januari van het jaar. Dit percentage wordt voortaan gekoppeld aan het hoogste rendementspercentage in box 3 (voor 2017: 5,5%). Effectief een verhoging met 1,5%-punt.

Met deze maatregelen gaat de (grote) aantrekkingskracht van de VBI voor inwoners van Nederland sterk achteruit. Overstappen naar een VBI wordt door de verplichte fiscale afrekening (te) duur. En als een inwoner vervolgens een VBI heeft, dan dient hij jaarlijkse over een forfaitair inkomen van 5,5% een belasting van 25% te betalen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij ESJ of één van onze vestigingen.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »