We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Premieplicht bij grensoverschrijdende arbeidsongeschiktheidsuitkering

23 mei 2017

De heer X woont in Nederland en ontvangt een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid uit België. Hij heeft in dat jaar verder geen werkzaamheden verricht. Hij is dus inactief. De vraag is of hij over deze uitkering Nederlandse premies volksverzekeringen moet betalen. Het gaat hierbij om het jaar 2011.

In eerste instantie was door de Rechtbank vastgesteld dat er in België geen sociale zekerheidspremie was betaald. Bij het Hof Den Bosch komt de heer X met een bewijsstuk waaruit kan worden afgeleid dat er toch premie in België werd betaald. In dat geval zou er dus sprake kunnen zijn van dubbele premieheffing als het Hof tot de conclusie komt dat er ook in Nederland premies moeten worden betaald. Om dubbele afdrachten te voorkomen, kan voor deze situatie in principe een beroep op de nieuwe Europese Verordening 883/2004 worden gedaan.

Ervan uitgaande dat er geen premies werden betaald in België (en dat de heer X niet in België sociaal verzekerd was) ligt de sociale zekerheid in deze specifieke situatie in het woonland Nederland. Als het daarentegen zo was dat de heer X in de jaren ervoor ook sociaal verzekerd was in België, dan kan het zo zijn dat die verzekering nog steeds doorliep en Nederland in principe geen premies kon heffen.

Voor het jaar 2012 had de heer X al actie ondernomen en op grond van de Nederlandse nationale wetgeving om een vrijstelling gevraagd (ontheffing), en die was ook toegekend per 11 september 2012. Voor het jaar 2011 was deze ontheffing nog niet van toepassing, zodat hier geen oplossing lag. Het Hof komt dan uiteindelijk tot de conclusie dat er wel Nederlandse premieplicht is.

Het is dus mogelijk dat er na de uitspraak van Hof Den Bosch in 2011 abusievelijk in twee landen premies werden betaald. Hieruit blijkt wel dat de grensoverschrijdende sociale zekerheid een ingewikkeld onderwerp blijft.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw adviseur of een van onze kantoren.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »