We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Tweede woning in België

Wanneer u als inwoner van Nederland besluit een tweede woning in België te kopen, dan krijgt u te maken met Belgische belastingheffing. Aan welke heffingen dient u dan te denken?

Aankoop van de Belgische vakantiewoning

Bij de aankoop voldoet u registratierechten aan de notaris. De hoogte van deze registratierechten is afhankelijk van het gewest waarin de woning is gelegen. Laat u een nieuwe woning bouwen, dan is slechts de grond onderworpen aan het registratierecht. Ten aanzien van het gebouw draagt u 21% BTW af over de betaalde bouwsom.

Bezit van de Belgische vakantiewoning

Uw vakantiewoning in België wordt jaarlijks onderworpen aan de onroerende voorheffing; een belasting op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed gebaseerd op het geïndexeerde Kadastraal Inkomen (KI). De hoogte van deze heffing kan echter verschillen per gewest, provincie en gemeente. Daarnaast wordt de vakantiewoning – in tegenstelling tot de eigen woning – belast met personenbelasting. Als grondslag wordt hierbij het geïndexeerd KI, verhoogd met 40%, in aanmerking genomen.

Verhuur van de Belgische vakantiewoning

Indien u de vakantiewoning gemeubileerd verhuurt, bent u ook personenbelasting verschuldigd. De grondslag van de heffing is in dit geval het geïndexeerde KI verhoogd met 40% van de opbrengst van de verhuur van meubels en stofferende huisraad (roerend inkomen).

Verkoop van de Belgische vakantiewoning

Besluit u uw vakantiewoning binnen vijf jaar te verkopen, dan betaalt u personenbelasting over de vermogenswinst die u maakt op de woning. Na een periode van vijf jaar, is deze winst vrijgesteld van belasting.

Schenken van de Belgische vakantiewoning

Wanneer u uw Belgische vakantiewoning schenkt, dan betaalt de begiftigde in België schenkingsrechten omdat de woning aldaar is gelegen. Hoe hoger de waarde van de woning en hoe verder de graad van verwantschap van de schenker en de begiftigde, hoe hoger het belastingtarief.

Erven van de Belgische vakantiewoning

Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen het Belgische recht van overgang over de brutowaarde van de Belgische vakantiewoning. De rechten van overgang zijn verschuldigd in het Gewest waar de woning zich bevindt.

Betaalt u dan ook nog belasting in Nederland?

Inkomstenbelasting

Omdat u in Nederland woonachtig bent, zal Nederland de Belgische vakantiewoning op grond van het woonplaatsbeginsel belasten met inkomstenbelasting. Uiteraard zal België de vakantiewoning in de Belgische belastingheffing betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.

Treedt er dan dubbele belastingheffing op?

Op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en België zal Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenkings- en successierechten

Ook bij het schenken of nalaten van de Belgische vakantiewoning is er sprake van dubbele belastingheffing. België heft immers schenkingsrechten of recht van overgang omdat de woning in België is gelegen. Nederland zal schenk- en erfbelasting heffen omdat u als schenker/erflater inwoner bent van Nederland. Op grond van het Nederlandse Besluit voorkoming dubbele belasting is de heffing uiteindelijk aan België toegewezen.

Be Be

Wanneer u als inwoner van België besluit een tweede woning in België te kopen, dan krijgt u te maken met Belgische belastingheffing. Aan welke heffingen dient u dan te denken?

Aankoop van de Belgische vakantiewoning

Bij de aankoop voldoet u registratierechten aan de notaris. De hoogte van deze registratierechten is afhankelijk van het gewest waarin de woning is gelegen. Laat u een nieuwe woning bouwen, dan is slechts de grond onderworpen aan het registratierecht. Ten aanzien van het gebouw draagt u 21% BTW af over de betaalde bouwsom.

Bezit van de Belgische vakantiewoning

Uw vakantiewoning in België wordt jaarlijks onderworpen aan de onroerende voorheffing; een belasting op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed gebaseerd op het geïndexeerde Kadastraal Inkomen (KI). De hoogte van deze heffing kan echter verschillen per gewest, provincie en gemeente. Daarnaast wordt de vakantiewoning – in tegenstelling tot de eigen woning – belast met personenbelasting. Als grondslag wordt hierbij het geïndexeerd KI, verhoogd met 40%, in aanmerking genomen.

Verhuur van de Belgische vakantiewoning

Indien u de vakantiewoning gemeubileerd verhuurt, bent u ook personenbelasting verschuldigd. De grondslag van de heffing is in dit geval het geïndexeerde KI verhoogd met 40% van de opbrengst van de verhuur van meubels en stofferende huisraad (roerend inkomen).

Verkoop van de Belgische vakantiewoning

Besluit u uw vakantiewoning binnen vijf jaar te verkopen, dan betaalt u personenbelasting over de vermogenswinst die u maakt op de woning. Na een periode van vijf jaar, is deze winst vrijgesteld van belasting.

Schenken van de Belgische vakantiewoning

Wanneer u uw Belgische vakantiewoning schenkt, dan betaalt de begiftigde schenkingsrechten. Hoe hoger de waarde van de woning en hoe verder de graad van verwantschap van de schenker en de begiftigde, hoe hoger het belastingtarief.

Erven van de Belgische vakantiewoning

Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen successierechten over uw gehele nalatenschap, inclusief uw Belgische vakantiewoning. Uw erfgenamen worden belast over de nettowaarde van de woning.

Wanneer u als inwoner van België besluit een tweede woning in Nederland te kopen, dan wordt u als buitenlands belastingplichtige onderworpen aan Nederlandse belastingheffing. Aan welke Nederlandse belastingheffing dient u dan te denken?

Aankoop van de Nederlandse vakantiewoning

Bij de koop van een vakantiewoning in Nederland betaalt u in Nederland overdrachtsbelasting. De heffingsgrondslag is de waarde in het economische verkeer van deze woning. Hierover betaalt u 2% overdrachtsbelasting.

Bezit van de Nederlandse vakantiewoning

Als bezitter van een vakantiewoning in Nederland betaalt u jaarlijks onroerende-zaakbelasting (OZB). De hoogte van de OZB is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak, de zogenaamde WOZ-waarde. De tarieven zijn een percentage van de WOZ-waarde en worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente waar de woning is gelegen.

Daarnaast betaalt u in Nederland inkomstenbelasting over uw Nederlandse vakantiewoning. U wordt verondersteld met uw woning een rendement van 4% te maken. Hierover betaalt u 30% inkomstenbelasting. Per saldo leidt dit tot een effectieve belastingheffing van 1,2% over uw vakantiewoning.

Verkoop en verhuur van de Nederlandse vakantiewoning

Bij verhuur en verkoop van uw Nederlandse vakantiewoning betaalt u in Nederland geen belasting over de huurinkomsten en eventuele verkoopwinsten. U draagt immers al jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting over deze woning af.

Schenken

Indien u uw Nederlandse vakantiewoning besluit te schenken, betaalt u in Nederland geen schenkbelasting. Echter, heeft u de Nederlandse nationaliteit en schenkt u deze woning binnen tien jaar na uw vertrek uit Nederland, dan is de begiftigde in Nederland wel schenkbelasting verschuldigd. De begiftigde betaalt ook schenkbelasting wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit heeft en de woning schenkt binnen één jaar na vertrek uit Nederland.

Erven

Indien u komt te overlijden betalen uw erfgenamen in Nederland geen erfbelasting ten aanzien van uw Nederlandse vakantiewoning. Echter, heeft u op het moment van overlijden de Nederlandse nationaliteit en overlijdt u binnen 10 jaar na vertrek uit Nederland, dan zijn uw erfgenamen in Nederland wel erfbelasting verschuldigd.

Betaalt u dan ook nog belasting in België?

Inkomstenbelasting

Omdat u in België woonachtig bent, zal België de Nederlandse vakantiewoning op grond van het woonplaatsbeginsel belasten. Uiteraard zal Nederland de vakantiewoning in de Nederlandse belastingheffing betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.

Treedt er dan dubbele belastingheffing op?

Nee, op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en België zal België een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenkings- en successierechten

Ook bij het schenken of nalaten van de Nederlandse vakantiewoning kan er sprake zijn van dubbele belastingheffing. België heft immers schenkingsrechten en successierechten op grond van het woonplaatsbeginsel. Nederland kan schenk- en erfbelasting heffen op grond van de woonplaatsficties van één jaar en tien jaar. Op grond van het Nederlandse Besluit voorkoming dubbele belasting verleent Nederland dan een vermindering van de schenk- en erfbelasting.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »